logo & brand

“Charismatická značka je jakýkoli produkt, služba nebo firma, o které se lidé domnívají, že je nenahraditelná. Kterákoli značka může být charismatická. I ta vaše.”
Marty Neumeier

proč brand?

Logo vám z neznámé firmy charizmatickou značku neudělá, ale na cestě za budováním jména se rozhodně hodí “vizuální podpis”, který odráží charakter firmy, je rozeznatelný, kdekoli se objeví, a lidé si jej zapamatují. 

Dřevotvar

logo k výročí 70 let nábytkářské firmy

Továrna na sushi

minimalistický vizuál s maximalistickým jménem

Noe

vizuální styl základní školy

Dřevotvar

logo k výročí 70 let nábytkářské firmy

Továrna na sushi

minimalistický vizuál s maximalistickým jménem

kroky
k vizuálnímu stylu

Diskuze, rešerše, analýzy

Doptáme se na řadu otázek, zohledníme vnější zdroje, sesbíráme a načteme podklady o tom, co děláte. Ponoříme se do rešerše logotypů podobného zaměření… Jakmile toto vše vezmeme v potaz, můžeme se pustit do prvních závěrů, které určí tvář finálního loga.

Určení stylu

K vymezení stylu používáme tzv. “mood board”. Pro každý styl, kterým bychom se mohli vydat, se vytvoří pestrá koláž prvků a stylů. Nad tímto výběrem vedeme diskuzi se zákazníkem. Koláž, která je nejblíže jeho stylu, určí směr, kterým se můžeme vydat v grafickém návrhu.

Grafický návrh

Na řadu přichází rozhodování ohledně typografie, barev, tvarů a symbolů. Návrh vám představíme, popíšeme důvody k jednotlivým rozhodnutím a ukážeme náhled několika aplikací.

Diskuze a úpravy

Zapracujeme případné připomínky vzešlé z diskuze.

Zpracování manuálu

Finalizujeme manuál vizuálního stylu. Logotyp odevzdáme v barevných variantách a nejpoužívanějších typech souborů spolu s vyhotoveným grafickým manuálem. Proplacením faktury se stává zákazník výhradním majitelem autorských práv k autorskému dílu.

Uvedení vizuálu do praxe

Vše je připraveno pro finalizaci výstupů do tisku a nasazení vizuálu na web a sociální sítě.

Připraveni pustit se do
vlastního projektu?
Cíl
Budování brandu může naplno začít
MgA. Lenka Bartoschek

grafický designer

Navrhnu pro vás vizuální identitu, originální webovou i tištěnou grafiku.

Mgr. Matyáš Hájek

zakladatel firmy, jednatel, art director, webdesigner

Mým úkolem je nápad. Pracuji na kreativní části vašich projektů – ať už jde o grafiku, informační strukturu webů nebo koncepci kampaní.

Pojďme se u kávy pobavit o vašem projektu