Naše grafička MgA. Lenka Bartoschek rozená Vomáčková si zvolila jako svou závěrečnou diplomovou práci REDESIGN VIZUÁLNÍ IDENTITY MĚSTA LITOMYŠL. Celý rok zamakala a vznikla 130ti stránková studie.😮😎

Možná to zní moc odborně, ale jednoduše řečeno – Povedl se jí zpracovat stručný přehled a návod, co všechno obnáší změna vizuálu města. Ten může sloužit ke zlepšení orientace a pomoci správné komunikaci měst s grafickými designéry. To se hodí, ne?

Celou 130ti stránkovou práci zkrátila do prezentace, která je zde ke stažení a může z ní čerpat kdokoliv, komu se to bude hodit. Studie redesignu vizuální identity města Litomyšl

Přístup k redesignu

Při redesignu vizuální identity města Litomyšl je postupováno chronologicky
od redesignu historicky nejstaršího znaku města, přes aktuální vizuální identitu,
až po zcela nový přístup. Tímto postupem je znázorněno jakými třemi
možnými směry se lze při redesignu vydat.

  • redesign erbu města
  • redesign současného loga
  • nový přístup

Autoři

projektu

MgA. Lenka Bartoschek

Grafický design

MgA. Jan Šlégr

vedoucí diplomové práce

Lumír Kajnar

oponent diplomové práce

Redesign

erbu města

Litomyšl je město plné historie a kultury a heraldika je pro něj tedy velmi důležitá. I přes bohatou historii se město nyní může pyšnit velmi moderním přístupem a zdařilým propojováním moderní a historické architektury. Tomu odpovídá i slogan města: „Moderní historické město“.

Cílem bylo vytvořit takový vizuální styl, který by odrážel historii pomocí heraldiky, ale současně působil moderně. Toho bylo docíleno pomocí stylizace znaku a zvolením vhodné typografie. Navržený vizuální styl by měl Litomyšl představovat jako silné a hrdé město. Při tvorbě konceptu mě ovlivnil i samotný význam symbolu – čistá jako lilie. Ten je následně promínut v jednoduchém a minimalistickém (tedy „čistém“) stylu na veškerých aplikacích.

Písmo bylo zvoleno s ohledem na jeho charakter, aby splňovalo představu propojení historie a moderny. Ideálním písmem pro tento vizuální styl se stal font Tabac od Tomáše Brousila. Má mnoho charakteristických prvků a detailů, které jsou z důvodu kompaktnosti promítnuty i ve finální podobě lilie.

Pro podpoření historického charakteru loga, bylo v návrzích pracováno s různými elegantními prvky, jako je například pečeť.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Redesign

současného loga

Druhý krok redesignu je zaměřen na současné logo a na hledání způsobu, jak jej upravit do funkčního kompaktního vizuálního stylu.

Současné písmo v logu je velmi neutrální, strohé a svým výrazem nevystihuje Litomyšl. Svoji funkci neplní ani po technické stránce. Hlavní myšlenkou bylo tedy najít nové vhodné písmo, které by svým charakterem prezentovalo město a současně najít nosný grafický prvek, který by sjednotil veškeré propagační materiály.

INSPIRACE

Josef Váchal – významná umělecká osobnosthistorie Litomyšle. Autor Krvavého románu,jehož dřevoryty jsou na zdech domu v ulici Josefa Váchala v Litomyšli.

Vznikl tak vizuální styl založený na ručních kresbách inspirovaných historickou technikou v kombinaci s moderní typografií. Tím je opět podpořen slogan města „Moderní historické město“.

Vizualizace razítka
podporující techniku
vizuálního stylu.

Představení městského orientačního systému v kabátu tohoto vizuálního stylu.

Nový 

přístup

Třetí koncept nenavazuje na heraldiku či současný stav, ale jedná se o nový přístup. Litomyšl není pouze město historické a kulturní, ale je charakteristické mnoha dalšími prvky.

Základní myšlenkou této vizuální identity je představení města jako domova. Tento koncept shrnuje do jednoho veškeré charakteristické prvky města a to, co jej dělá výjimečným.

Základním tvarem loga je oblouk,
který vychází nejen z typické
architektury (podloubí),
ale představuje střechu – domov.

Napojením obloučku na písmena L a T vzniká stříška. Lze ji vnímat jako symbol domova, pod kterým je ukryté písmeno i, pod nímž si lze představit postavu. Nabízí se zde i možnost zkrácení názvu na Lit, který někteří občané v běžném hovoru používají.

Napojením obloučku na písmena L a T vzniká stříška (lze jí vnímat jako symbol domova), pod kterým je ukryté písmeno i, pod nímž si lze představit postavu. Nabízí se zde i možnost zkrácení názvu na Lit, který někteří občané v běžném hovoru používají.

Vizuální identita je založena na hravém konceptu, který ji dovoluje aplikovat v mnoha různých podobách. Prvek oblouku nabízí velkou variabilitu zobrazení. Lze s ním pracovat jak ve formě vektorové grafiky, fotomontáže, tak i pomocí samotné fotografie.

Nový web 2020

“Po grafické stránce naprosto nový přístup k tvorbě webu. Web na celou šířku obrazovky, množství zajímavých grafických prvků, krásné fotografie, virtuální prohlídky. Jako občan Litomyšle bych určitě našla všechny potřebné informace k životě ve městě, jako turista mám chuť hned vyrazit. ” 
Simona Rákosová,
hodnotitel zlatyerb.cz
“Spolupráci s wwworks na redesignu webu www.litomysl.cz si velmi pochvalujeme, zejména aktivní přístup nejenom při tvorbě drátěného modelu a spuštění stránek, ale také při nevyhnutelných dalších úpravách ostré verze. Díky dobře napsanému a strukturovanému kódu můžeme snadno provádět změny layoutu i funkcí za běhu a bez odstávek, stejně tak si ceníme rad a nápadů, které jsme dostali a díky kterým je web www.litomysl.cz kladně přijímán veřejností.”
Michele Vojáček,
tiskový mluvčí města Litomyšl

Zatím web funguje současně jako turistický portál i mobilní aplikace. Na nové mobilní aplikaci už pracují městští IT – na nás je opět design.

“Výtvarné zpracování: v porovnání s ostatními weby chválím originalitu, působí moderně, netradiční rozložení, velice líbivý web.”
Tomáš Štafanec,
hodnotitel zlatyerb.cz

Litomyšl chodí pěšky

Na podporu městské kampaně Litomyšl chodí pěšky vzniklo ve wwworks video o tom, jak to ve městě skutečně je a má být.

Logo kampaně je samozřejmě v barvě města. Tvarem se snaží mile moralizovat a nadchnout lidi pro pěší chůzi.

Drobnost pro příznivce zdravého pohybu.

Pokud patříte mezi chodce, najdete cestou po Litomyšli několikrát vřelé díky.

Participativní rozpočet

Litomyšlská radnice se každoročně snaží zvát občany města k aktivní účasti na zlepšení veřejného prostoru. Komu svitne v hlavě nápad, ať se přidá!

Koukni na video k participativnímu rozpočtu nezní příliš lákavě. Když to ale doslova rozehrajete s nápadem a vtipem, pustí si tu milou podívanou kde kdo.

Design složený z infografických prvků se pružně přizpůsobí různým prostředím i rozměrům.

Na plakátovacích plochách žárovka zazáří.

Mgr. Matyáš Hájek

zakladatel firmy, jednatel, art director, webdesigner

Mým úkolem je nápad. Pracuji na kreativní části vašich projektů – ať už jde o grafiku, informační strukturu webů nebo koncepci kampaní.

MgA. Lenka Bartoschek

grafický designer

Navrhnu pro vás vizuální identitu, originální webovou i tištěnou grafiku.

Mgr. Tereza Jiroušková

fotografie a video

Mohu vás nafotit, přitom natočit, pak vše v postprodukci upravit, sestříhat a dodatečně rozanimovat.