úvod / portfolio

Mgr. Tomáš Marek

programátor / datový analytik

Oddělení pojistné matematiky v ČSOB Pojišťovně jsem opustil proto, abych se mohl naplno věnovat vývoji webových aplikací. A to zejména hromadným datovým importům, datové komunikaci webů s jinými subjekty… Obzvláště mě těší psaní wordpressových pluginů na míru…

Systém eshopů

Systém eshopů jako distribuční kanál pro českého výrobce u nás i v dalších zemích Evropy (Slovensko, Polsko, Bulharsko, Německo,…)

odesílání objednávek výrobci

komunikace o stavu a atributech objednávek

hromadná aktualizace katalogu

Doktorský rezervační systém

Nástroj pro recepci umožňující plánování ordinační doby včetně vpisování „mezi řádky“

datové napojení na lékařský informační systém MEDICUS

v případě náhlé změny rozvrhu ordinační doby: hromadný přesun objednávek s emailovou notifikací směrem k zákazníkům

skolaloka.cz

V rámci webových řešení pro školy máme
i programátorské lahůdky jako např.

ELEKTRONICKÁ NÁSTĚNKA s přehledem suplování napojená na systém BAKALÁŘ

Smetanova Litomyšl

hromadný upload archívu článků

různé náhledy festivalového programu (měnící se podle denní doby,…)

datové propojení dvou webových aplikací: program na https://festivalovezahrady.cz/program/ se čte z mateřského webu na https://smetanovalitomysl.cz

Výběr z projektů:

https://autocamping.cz/ možnost rezervace přes web díky napojení webu na rezervační systém

https://svc.litomysl.cz/ - informace o kroužcích, táborech a akcích se zobrazují přímo z informačního systému Domeček

atd...

Mgr. Tomáš Marek

programátor, datový analytik

Plynně ovládám programátorské jazyky a jazyky databází – pokud váš projekt potřebuje specifickou funkcionalitu, dostanu jej do ruky já.

tomas.marek@wwworks.cz